Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach publicistika sportovní lieferte 35 Treffer
1

The discourse of online sportscasting

Chovanec, Jan Amsterdam 2017
2

Obraz individuálního úspěchu ve sportovní publicistice

Zimová, Ludmila, in: Člověk - jazyk - text [ČlJazT] : Sborník z mezinárodní lingvistické konference konané u příležitosti životního jubilea prof. PhDr. Jana Kořenského, DrSc. České Budějovice 18.-22. září 2007, České Budějovice, JU 2008, s. 201-205.
3

Prvky frazeologizácie v špecifickom prostredí športových profesionálov

Habiňák, Andrej, in: Svět za slovy a jejich tvary, svět za spojením slov [SvětSlTv] : Sborník příspěvků ze 7. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů, konané na Filozofické fakultě Univerzity Palackého ve dnech 15.-17. května 2006, Olomouc, UP ; 2008, s. 74-86
4

Vadí vám přechylování?. Proti. Nekomolit a neprznit. Pro. Vycházíme z češtiny

Homolka, Jan; Lukšů, David, in: Mladá fronta Dnes - Magazín (Praha), 28, č. 42, 2017, s. 26-30, (19. 10.)
5

Pro švihadla

Deyl, Daniel, in: Týden (Praha), 2005, 2.5.2005
6

Třikrát Pavel Čapek

Deyl, Daniel, in: Týden (Praha), 2007, 24.9.2007
7

An important type of unplanned spoken language: a brief history of football commentary in England and Germany

Müller, Torsten, in: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, 34, č. S 14, 2008, s. 63-78
8

Ke srozumitelnosti rozhlasových sportovních zpráv

Bartošek, Jaroslav, in: Všeobecné a špecifické otázky jazykovej komunikácie : Komunikáty z vedeckej konferencie, konanej v Banské Bystrici 3.-5. septembra 1991. Zv. 1, Banská Bystrica, PF ; 1991, s. 150-158.
9

Jak mluví citáty: transformace normy ve sportovním zpravodajství

Rechzieglová, Adela, in: Jazyk a jeho užívání : Sborník k životnímu jubileu profesora Oldřicha Uličného, Praha, FF UK ; 1996, s. 195-204
10

Stav zápasu pečetil..

Chloupek, Jan, in: Čeština doma a ve světě, [1], č. 2, 1993, s. 87