Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach psychologie lieferte 42 Treffer
1

Umění veřejně vystoupit aneb řečníkem za 2 hodiny

Paolo, Frank Přel. Dostálová, Zdeňka Frýdek-Místek 1997
2

Sám sobě slušným člověkem

Matějka, Marek Ppraha 1999
3

K vývoji české charakterologické terminologie

Flegl, Pavel, in: Naše řeč, 79, č. 2, 1996, s. 85-98
4

Psychologové a psychiatři o komunikaci a jazyce (několik poznámek k populárně odborné literatuře o asertivitě)

Zimová, Ludmila, in: Termina 2000 : Sborník příspěvků z 2. konference 1996 a 3. konference 2000, Praha, Galén ; 2001, s. 151-156
5

Lexikální přístup k osobnosti 5. Klasifikace přídavných jmen do kategorií osobnostní deskripce

Hřebíčková, Martina; Ostendorf, Fritz, in: Československá psychologie, 39, č. 3, 1995, s. 265-276
6

Metaphern in der Sprache der Psychologie. Wodurch wird die fachliche Definition von Emotionen für Laienrezipienten leichter verständlich?

Valová, Šárka, in: Studia Germanistica, č. 14, 2014, s. 43-48
7

Psychologie osobnosti. Stručný výkladový slovník

Homola, Miloslav; Trpišovská, Dobromila Olomouc 1992
8

Sprachliche und psychologische Aspekte der Charaktererschliessung und Charaktererfassung

Flegl, Pavel Praha 1997
9

Psychologický slovník

Hartl, Pavel; Hartlová, Helena Praha 2000
10

Slovník základních pojmů z psychologie

Gillernová, Ilona Praha 2000