Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach psycholingvistika lieferte 388 Treffer
1

Psychoanalytik a přirozený jazyk

Černoušek, Michal, in: Jazyk ve společenském kontextu, Praha, Karolinum ; 1992, s. 63-64
2

Současná psycholingvistika

Nebeská, Iva, in: Jazykovědné aktuality, 32, č. 1-2, 1995, s. 6-17
3

Téma čísla. Psychologie v lingvistice & lingvistika v psychologii

jš, in: Čeština doma a ve světě, 7, č. 1, 1999, s. 3-5
4

The way language shapes speaker's cognition

Nebeská, Iva, in: Psycholinguistics, a multidisciplinary science : Proceedings of the 6th ISAPL international congress, Caen, 2004, s. 297-400
5

Language as the route into other minds

Filippová, Eva; Astington, Janet Wilde, in: Other Minds : How Humans Bridge the Divide between Self and Others, New York, Guilford Press ; 2005, s. 209-222
6

Základy psycholingvistiky

Gorelov, I. N.; Sedov, K. F. Moskva 1998
7

Rýchle čítanie

Mistrík, Jozef Bratislava 1980
8

Vvedenije v psicholingvistiku

Zalevskaja, A. A. Moskva 1999
9

Mezinárodní kongres aplikované psycholingvistiky

Pacovská, Jasňa, in: Český jazyk a literatura, 45, č. 9-10, 1994-95, s. 226-228
10

Psychologický přístup k recepci učebního textu

Pacovská, Jasňa, in: Učební text - jeho funkce, produkce, percepce a interpretace : Sborník příspěvků z konference pořádané ve dnech 13.-15. 9. 1995 v Brandýse nad Labem katedrou českého jazyka PedF UK v Praze, Praha, PF UK ; 1996, s. 222-224