Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach pseudonymy lieferte 16 Treffer
1

Petr Dolan, Paula Wild a ti druzí (nejen o jménech pornohvězd)

David, Jaroslav, in: Jazykovědné aktuality, 40, č. 1-2, 2003, s. 34-41
2

Labyrintem japonských jmen 3

Winkelhöferová, Vlasta, in: Nový Orient, 51, č. 9, 1996, s. 349-353
3

Czeskie pseudonimy literackie XX w - motywacja i klasyfikacja

Balowski, Mieczysław, in: Onomastyka literacka, Olsztyn, Wyższa Szkoła Pedagogiczna 1993, s. 357-367
4

Česko-bulharský (anti)dialog v oblasti pseudonymologie literární

Kroužilová, Ludmila, in: Antropologie dialogu : Souznění a nedorozumění mezi Čechy a Bulhary. Konference pořádaná Institutem základů vzdělanosti v prostorách Univerzity Karlovy v Praze ve dnech 14.-15. prosince 1998, Praha, Sofis ; 2000, s. 134-137
5

Když postava vymýšlí, mění či skrývá své jméno.

Dvořáková, Žaneta, in: Onomastika a škola 8 [OnŠ 8] : Sborník příspěvků z Celostátního onomastického semináře s mezinárodní účastí Onomastika a škola 8 konaného v Hradci Králové 23.-24. ledna 2008, Hradec Králové, Gaudeamus ; 2008, s. 389-394.
6

Lexikon české literatury počtvrté aneb na okraj pseudonymů

David, Jaroslav, in: Acta onomastica, 50, 2009, s. 254-255
7

Já je někdo jiný

Klusák, Pavel, in: Lidové noviny (Praha) - příl. Orientace, 28, č. 166, 2015, s. 24., 18.7.2015
8

Ruské literární pseudonymy

Nováková, Marie, in: Zpravodaj Místopisné komise ČSAV, 11, 1970, s. 118-120
9

Übernamen im Tschechischen und im Deutschen

Klumparová, Lenka, in: Königgrätzer Linguistik- und Literaturtage, Hradec Králové, Gaudeamus 2003, s. 140-143
10

Pseudonym povýší na obdobu jména

Šenkýř, Miloš, in: Lidové noviny (Praha), 26, č. 285, 2013, s. 4, (7. 12.)