Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach prvotisky lieferte 29 Treffer
1

Soupis prvotisků českého původu

Urbánková, Emma Praha 1986
2

Soupis prvotisků Státního okresního archivu v Jihlavě

Vobr, Jaroslav, in: Jihlavská archivní ročenka, 1/1999, 2000, s. 45-78
3

Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska

Olomouc 1993
4

Prameny a literatura k počátkům českého knihtisku. I./1.-2. II

Urbánková, Emma Praha 1984-1986
5

Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce 18. století. Dodatky. Prvotisky (do r. 1500)

Urbánková, Emma Praha 1994
6

Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce 18. století. Dodatky. Díl 2: Tisky z let 1501-1800. Část 4: Písmeno K-L. Čís. 3642-5134

Praha 1998
7

Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce 18. století. Dodatky. Díl 2: Tisky z let 1501-1800. Část 3: Písmeno D - J, čís. 1809-3641

Tobolka, Zdeněk V.; Horák, František; Wižďálková, Bedřiška Praha 1996
8

Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce 18. století. Dodatky. Díl 2. Tisky z let 1501-1800 : Část 1: Písmeno A. Čís. 32-917

Horák, František; Wižďálková, Bedřiška 1994
9

Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce 18. století. Dodatky. Díl 2: Tisky z let 1501-1800. Část 5: Písmeno M-O. Čís. 5135-6687

Tobolka, Zdeněk V.; Horák, František; Wižďálková, Bedřiška Praha 2000
10

Katalog prvotisků Strahovské knihovny v Praze

Voit, Petr Překladatel Jendruchová, Jitka Praha 2015