Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach propedeutika lieferte 7 Treffer
1

Structuralist and holistic approaches to teaching linguistics

Pípalová, Renata; Turbová, Milena, in: Proceedings to the 3rd Central European Teacher Education Conference, ELTeCS, Praha, UK ; 1999, s. 14-17
2

Propedéutica lingüística para futuros maestros

Aurová, Miroslava, in: Sborník příspěvků z konference ProfiLingua 2005, Plzeň, ZČU ; 2005, s. 348-351
3

Jazyky kolem nás, jazyky ve škole a jazyková propedeutika (jak uvádět žáky do jazykově rozrůzněného světa a do celoživotního studia cizích jazyků)

Fenclová, Marie, in: Multidisciplinární aspekty utváření komunikativní kompetence při výuce cizích jazyků : Sborník příspěvků ze semináře členů kateder cizích jazyků konaného dne 30. listopadu 2000 na Univerzitě Karlově v Praze - Pedagogické fakultě, Praha, PF UK ; 2002, s. 11-21
4

Jazykovou propedeutikou k mnohojazyčné a mnohakulturní společnosti

Suchánková, Hana, in: Scientific Papers of the University of Pardubice = Sborník vědeckých prací Univerzity Pardubice, č. Supl. 10, 2004, s. 151-158
5

Linguistisches Grundwissen

Adamcová, Lívia Bratislava 1997
6

Další seminář didaktiky cizích jazyků

Suchánková, Hana, in: Cizí jazyky, 45, č. 1, 2001-02, s. 5-6
7

Jazykové probuzení. Jazyková přípravka pro základní školu

Fenclová, Marie Praha 2005