Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach projektivnost lieferte 8 Treffer
1

Dependency, coordination, and projectivity

Hajičová, Eva; Sgall, Petr, in: Slovo v tekste i v slovare : Sbornik statej k semidesjatiletiju Akademika Ju. D. Apresjana, Moskva, Jazyki rus. kul'tury 2000, s. 456-465
2

Formalismus pro popis české syntaxe (se zvláštním zřetelem ke slovosledu)

Oliva, Karel, in: Čeština - univerzália a specifika 4 [Č-USp 4] : Sborník konference v Brně 15.-17. 11. 2001, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2002, s. 253-263.
3

Umístění slovesa a neprojektivnost ve starší češtině (1500-1620)

Zikánová, Šárka, in: Setkání bohemistů Cikháj 2006 [Cikháj 2006] : Sborník, Brno, Tribun EU ; 2008, s. 18-22
4

Projektivní typy multiklauzálních konstrukcí. Pohled na projektivní sentence z funkční perspektivy

Škodová, Svatava, in: Opera Academiae Paedagogicae Liberecensis [OpAPLib]. Vol. 1, 2003. Series Bohemistica, Liberec, TU ; 2003, s. 24-31
5

K tzv. vzdáleným závislostem očima Pražského závislostního korpusu

Hajičová, Eva, in: Možnosti a meze české gramatiky [Možnosti...], Praha, Academia ; 2006, s. 181-194
6

Valence jako jádro jazykového systému

Sgall, Petr, in: Slovo a slovesnost, 67, č. 3, 2006, s. 163-178
7

Ověřování lingvistické teorie nad počítačovým korpusem

Hajičová, Eva, in: Slovo a slovesnost, 69, č. 1-2, 2008, s. 131-142
8

K některým otázkám závislostní gramatiky

Hajičová, Eva, in: Slovo a slovesnost, 67, č. 1, 2006, s. 3-26