Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach profesionalismy lieferte 58 Treffer
1

Víte, kdo je šalinář?

Poláková, Jana, in: Národopisná revue, 11, č. 3, 2001, s. 157-160
2

Slang v jazyku a v slovníku: dynamika opisu

Bosák, Ján, in: Sborník přednášek z 5. konference o slangu a argotu v Plzni 7. - 9. února 1995 [SlangArgot 5], Plzeň, PF ; 1995, s. 12-17.
3

Cvokařství - řemeslo, které vymřelo

Baudis, Rudolf, in: Naše rodina (Praha), 1999, 18.10.1999
4

Jekl, nebo jäkl?

Uhlířová, Ludmila, in: Naše řeč, 85, č. 1, 2002, s. 51-52
5

Profesionalizmy a slangizmy

Tichá, Zdeňka, in: Varia 10 : Zborník materiálov z 10. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 22. - 24. 11. 2000), Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV ; 2003, s. 12-16
6

Ke specifice mluvených projevů v pracovním a zájmovém prostředí

Hubáček, Jaroslav, in: K diferenciaci současného mluveného jazyka : Sborník prací z mezinárodní vědecké konference (Ostrava, září 1994), Ostrava, FF OU ; 1995, s. 128-131.
7

K aktuálním problémům české sociální dialektologie

Hubáček, Jaroslav, in: Sborník přednášek z VI. konference o slangu a argotu v Plzni 15. - 16. září 1998 [SlangArgot 6], Plzeň, PF ; 1998, s. 5-8.
8

Jazyk vo svete počítačov

Klincková, Jana, in: Sborník přednášek z VI. konference o slangu a argotu v Plzni 15. - 16. září 1998 [SlangArgot 6], Plzeň, PF ; 1998, s. 77-82.
9

Slangizmy a profesionalizmy ve výkladovém slovníku

Tichá, Zdeňka, in: Nová slovní zásoba ve výkladových slovnících [NSlZás] : Sborník příspěvků z konference Praha, 31. 10.-1. 11. 2000, Praha, ÚJČ AV ČR ; 2000, s. 84-90
10

Sociolekty a stylistika

Hubáček, Jaroslav, in: Stylistyka, 9, 2000, s. 201-208