Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach preskripce lieferte 98 Treffer
1

Deskripce a/nebo preskripce v neografii

Martincová, Olga, in: Slovenčina na konci 20. storočia, jej normy a perspektívy, Bratislava, Veda ; 1997, s. 65-68
2

Avtopreskripcija v russkom i češskom jazykach

Izotov, Andrej, in: Funkcional'nyje issledovanija. Vyp 3 : Sbornik statej po lingvistike, Moskva, Moskovskij licej ; 1997, s. 21-34
3

Nová Pravidla..

Svobodová, Dana, in: Lidové noviny (Praha), 7, 1994, 18.1.1994
4

Piš, jak slyšíš? Pravidla českého pravopisu: nepřímý diktát akademiků a poslušní uživatelé

Škamlová, Eva, in: Český deník (Praha), 1994, 23.6.1994
5

Dohoda o Pravidlech

Václavík, Vladimír, in: Lidové noviny (Praha), 7, 1994, 3.8.1994
6

Preskripce - anebo "Nechte svůj jazyk na pokoji"?

Daneš, František, in: Jazyk a jeho užívání : Sborník k životnímu jubileu profesora Oldřicha Uličného, Praha, FF UK ; 1996, s. 166-174
7

Tvar, čeština a Morava

Sgall, Petr, in: Tvar (Praha), 6, 1995, 30.11.1995
8

"Cizost"a "jinakost"- výuka češtiny jako cizího jazyka

Hrdlička, Milan, in: Jinakost, cizost v jazyce a literatuře [Jinakost...] : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 1999, s. 163-164
9

Systémová deskripce, nebo systématická preskripce?

Bednaříková, Božena, in: Studia Bohemica, 8, 2000, s. 133-137
10

Nechte jazyk svému osudu

Čmejrková, Světla, in: Oratio et ratio [Oratio...] : Sborník k životnímu jubileu Jiřího Krause, Praha, ÚJČ AV ČR ; 2005, s. 79-85