Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach pravost lieferte 24 Treffer
1

Listinný poklad břevnovského kláštera z doby vlády Přemysla Otakara II

Dušková, Sáša, in: Milénium břevnovského kláštera (993-1993). Sborník statí o jeho významu a postavení v českých dějinách, Praha, Karolinum ; 1993, s. 139-145.
2

Privilegium pervetustum Boleslai

Pražák, Jiří, in: Milénium břevnovského kláštera (993-1993). Sborník statí o jeho významu a postavení v českých dějinách, Praha, Karolinum ; 1993, s. 13-24.
3

K hodnověrnosti listiny Jana XV. pro klášter v Břevnově (31. 5. 993)

Žemlička, Josef, in: Milénium břevnovského kláštera (993-1993). Sborník statí o jeho významu a postavení v českých dějinách, Praha, Karolinum ; 1993, s. 25-39.
4

Rukopisy znovu provokují

Mentzlová, Dana, in: Práce (Praha), 1997, (4. 5.)
5

Z činnosti České společnosti rukopisné

Enders, Julius, in: Almanach rukopisné obrany 3, Praha, Neklan ; 1995, s. 61-68
6

Almanach rukopisné obrany 1991

Red. Urban, Jiří Praha 1992
7

Almanach rukopisné obrany 3

Praha 1995
8

A. V. Šembera

Koupil, Ondřej, in: Čeština doma a ve světě, 8, č. 4, 2000, s. 228-231
9

Almanach rukopisné obrany 5 [AlmRkpO 5]

Red. Urban, Jiří Praha 2000
10

Čas pádu Rukopisů. Studie a materiály

Eds. Blümlová, Dagmar České Budějovice 2004