Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach pravopis bratrský lieferte 5 Treffer
1

Vývinové tendencie v pravopise v 1. polovici 19. storočia

Muziková, Katarína, in: Jazyk a komunikácia v súvislostiach 3 [JazKomS 3] : Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 8.-9. 9. 2010 na Katedre slovenského jazyka Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, Univ. Komenského ; 2011, s. 295-304.
2

Vývoj českého pravopisu

Pleskalová, Jana, in: Přednášky a besedy z 36. běhu LŠSS [PřednBLŠSS 36], Brno, MU ; 2003, s. 102-111
3

K pravopisu češtiny na Slovensku v obrodenskom období

Muziková, Katarína, in: Dějiny českého pravopisu (do r. 1902), Brno, Host ; 2010, s. 413-430.
4

Argumentace reformátorů českého pravopisu v letech 1780-1850

Berger, Tilman, in: Dějiny českého pravopisu (do r. 1902), Brno, Host ; 2010, s. 343-359.
5

Tzv. bratrský pravopis

Kosek, Pavel, in: Přednášky a besedy ze 49. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií [PřednBLŠSS 49], Brno, MU ; 2016, s. 102-115