Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach praslovanština lieferte 225 Treffer
1

Praslovanské in7, j6g7la, igra

Šaur, Vladimír, in: Collectanea Slavica, Kraków, Wyd. Oddziału Pol. Akad. Nauk ; 1996, s. 213-219
2

Praslavjanskij jazyk

Suprun, A. Je. Minsk 1993
3

Sporné otázky praslovanského hláskosloví

Šaur, Vladimír, in: Jazykovědné aktuality, 29, č. 3-4, 1992, s. 106-107
4

K etymologii psl. *koren6

Rejzek, Jiří, in: Slavia, 69, č. 3, 2000, s. 345-347
5

Prasl. *mož6 [o ogonek]

Loma, Aleksandar, in: Studia etymologica Brunensia 3 [StEBr 3] : Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Etymologické symposion Brno 2005, pořádané etymologickým oddělením Ústavu pro jazyk český AV ČR v Brně ve dnech 6.-8. září 2005, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2006, s. 195-199.
6

Slavic *g7rd7

Blažek, Václav, in: Linguistica Baltica (Kraków), 9, 2001, s. 63-67
7

O psł. *v7znak7, *v7znic6

Wojtyła-Świerzowska, Maria, in: Slavia, 79, č. 1, 2010, s. 161-164
8

O vozmožnosti rekonstrukcii praslav. *pręd7k7(j6) 'podvižnyj, bystryj' (vozvraščajas' k Miklošiču)

Varbot, Žanna Žanovna, in: Sophia Slavica [SophSl] : Sborník prací věnovaných PhDr. Žofii Šarapatkové k osmdesátým narozeninám, Brno, Tribun EU ; 2014, s. 57-58
9

Seven Slavic etymologies: *ędro, *gъrdъ, *koristь, *kosъ, *myslь, *naglъ, *němъ

Matasović, Ranko, in: Perspectives of Slavonic Etymology, Praha, Nakl. Lidové noviny 2016, s. 105-112
10

Praslovanska dialektizacija v luči etimoloških raziskav. Ob stoti oblertnici rojstva akademika Franceta Bezlaja

Ed. Furlan, Metka Ljulbljana 2012