Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach práce studentské lieferte 42 Treffer
1

K počátkům studentských onomastických sborníků

Pastyřík, Svatopluk, in: Opera studiosorum Universitatis Reginaegradecensis 2, Hradec Králové, [PF] ; 1997, s. 1-2
2

Prvnímu sborníku studentských vědeckých prací na cestu. Pozvánka k následování

Reska, Jaroslav, in: Sborník příspěvků ze studentské vědecké konference (24. 3. 1999), Ostrava, FF OU ; 2000, s. 1-4
3

Opera studiosorum Universitatis Reginaegradecensis [1]

Uspoř. Krejčíková, Světlana Hradec Králové 1994
4

Opera studiosorum Universitatis Reginaegradecensis 3

Odp. red. Fiebigerová, Eva Hradec Králové 1997
5

Opera studiosorum Universitatis Reginaegradecensis 2

Odp. red. Kňákalová, Petra Hradec Králové 1997
6

Opera studiosorum Universitatis Reginaegradecensis 5

Ed. Pastyřík, Svatopluk Hradec Králové 2000
7

Opera studiosorum Universitatis Reginaegradecensis 11

Ed. Ženata, R. Hradec Králové 2003
8

Opera studiosorum Universitatis Reginaegradecensis 15

Ed. Tydlačková, Z. Hradec Králové 2004
9

Studentské práce v Českém národním korpusu

Králík, Jan, in: Slovo a slovesnost, 61, č. 3, 2000, s. 239-240
10

Příjmení obyvatel telefonního obvodu Kostelec nad Orlicí

Tydlačková, Z., in: Opera studiosorum Universitatis Reginaegradecensis 15, Hradec Králové, 2004, s. 4-12