Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach práce seminární lieferte 58 Treffer
1

Vlastní jména v rodině Krupičků

Beránková, Renata, in: Opera studiosorum Universitatis Reginaegradecensis 4 [OpStURG 4], Hradec Králové, Gaudeamus ; 1999, s. 3-7
2

Vlastní jména v rodině Hanušových

Lukášová, P., in: Opera studiosorum Universitatis Reginaegradecensis 4 [OpStURG 4], Hradec Králové, Gaudeamus ; 1999, s. 8-18
3

Vlastní jména v rodině Havlíčků

Nováková, Nataša, in: Opera studiosorum Universitatis Reginaegradecensis 4 [OpStURG 4], Hradec Králové, Gaudeamus ; 1999, s. 19-23
4

Antroponomastické zkoumání rodných jmen v rodině Pecinových

Chrbolková, Simona, in: Opera studiosorum Universitatis Reginaegradecensis 4 [OpStURG 4], Hradec Králové, Gaudeamus ; 1999, s. 24-34
5

Příjmení obyvatel telefonního obvodu Náchod a okolí

Buberová, Z., in: Opera studiosorum Universitatis Reginaegradecensis 11, Hradec Králové, 2003, s. 4-8
6

Seminární inspirace k netradičním formám práce v českém jazyce

Pastyřík, Svatopluk, in: Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole : Sborník prací ze semináře konaného 22. března 2002 na PF UP v Olomouci, Olomouc, UP ; 2003, s. 96-98
7

Jména pánů z Boskovic

Šenkeříková, Věra, in: Opera studiosorum Universitatis Reginaegradecensis 4 [OpStURG 4], Hradec Králové, Gaudeamus ; 1999, s. 49-54
8

O využití onomastiky v pedagogické praxi

Šenkeříková, Věra, in: Opera studiosorum Universitatis Reginaegradecensis 4 [OpStURG 4], Hradec Králové, Gaudeamus ; 1999, 55 s.
9

Černínové z Chudenic

Klimeš, David, in: Opera studiosorum Universitatis Reginaegradecensis 7 [OpStURg 7], Hradec Králové, 2001, s. 2-11
10

Rod Radeckých z Radče

Kučerová, J., in: Opera studiosorum Universitatis Reginaegradecensis 7 [OpStURg 7], Hradec Králové, 2001, s. 12-17