Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach práce habilitační lieferte 24 Treffer
1

Underlying structure of sentence based on dependency

Petkevič, Vladimír Praha 1995
2

Komunikace v textu, text v komunikaci

Bartůňková, Jana Praha 1999
3

Stylistika aktuálních komunikačních situací: dialogická, kolokvialistická, pragmatická, intertextová

Hoffmannová, Jana Praha 2004
4

Studie z české lexikologie

Jodas, Josef Olomouc 1997
5

Strukturní a funkční analýza staroslověnského substantiva

Pallasová, Eva Brno 2000
6

Das System der tschechischen Demonstrativpronomina. Textgrammatische und stilspezifische Gebrauchsbedingungen

Berger, Tilman München 1993
7

Počítačové zpracování češtiny

Pala, Karel Brno 1992
8

On Different Approaches to the Information Structure of Language

Chamonikolasová, Jana Brno 2007
9

Aspekty české substantivní deklinace

Rusínová, Zdenka Brno 1991
10

Elipsa v české syntaxi

Zimová, Ludmila Ústí n. Labem 1995