Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach postily lieferte 20 Treffer
1

Česká barokní homiletika. Dosavadní výzkum a výhledy

Pavera, Libor, in: Česká slavistika 2003 : České přednášky pro XIII. mezinárodní kongres slavistů, Ljubljana 15.-21. 8. 2003, Praha, Academia ; 2003, s. 243-256
2

Chvála a hana první tištěné postily jednoty bratrské. Příspěvek k "druhému životu""Výkladů řečí Božích"bratra Ondřeje Štefana z roku 1575

Halama, Ota, in: Miscellanea odd. rukopisů a starých tisků, 17 (2001-02), 2003, s. 4-12
3

Magistri Iohanis Hus Postilla adumbrata

Hus, Jan Editor Ryba, Bohumil Turnhout 2016
4

The dating of the Postils of Milicius de Chremsir

Morée, Peter C. A., in: Listy filologické, 121, č. 1-2, 1998, s. 64-83
5

Postila Dicta de tempore

Zachová, Jana, in: Český časopis historický, 92, č. 2, 1994, s. 228-241
6

Jakoubkovy české postily

Halama, Ota, in: Jakoubek ze Stříbra : Texty a jejich působení, Praha, Centrum medievistických studií ; 2006, s. 183-208.
7

Husitské postily připisované mistru Václavovi z Dráchova

Marek, Jindřich, in: Miscellanea odd. rukopisů a starých tisků, 18 (2003-04), 2005, s. 4-144
8

Traktátek De bellis a pojetí tělesného boje v postilách Jakoubka ze Stříbra

Marek, Jindřich, in: Studia historica Brunensia, 62, č. 1, 2015, s. 267-294
9

Postila P. Antonína Koniáše

Beneš, Pavel, in: Miscellanea odd. rukopisů a starých tisků, 9 (1992), 1993, s. 127-141
10

Prameny a pomůcky Koniášovy postily

Kopecký, Milan, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 45, č. D 43, 1997, s. 15-22