Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach poslech lieferte 12 Treffer
1

Listening comprehension in the acquisition of English as a foreign language

Kollmannová, Ludmila, in: Studia Paedagogica 1 : Learning activities and their perfectioning, Olomouc, UP ; 1992, s. 65-71.
2

Moderní tendence ve výuce cizích jazyků: poslechové strategie a taktiky

Lukášová, Jitka, in: Čeština jako cizí jazyk 7 [ČCJaz 7] : Materiály ze 7. mezinárodního sympozia o češtině jako cizím jazyku, Praha, UK 2014, s. 150-158.
3

Poslechová cvičení a texty k učebnici Němčina pro jazykové školy 1

Höppnerová, Věra Praha 1996
4

Poslechová cvičení a texty k učebnici Němčina pro jazykové školy 2

Höppnerová, Věra Praha 1995
5

Poslechová cvičení a texty k učebnici Němčina pro jazykové školy 3

Höppnerová, Věra Praha 1995
6

Poslech a porozumění cizojazyčnému ústnímu projevu

Hendrich, Josef, in: Cizí jazyky, 36, č. 9-10, 1992-93, s. 322-330
7

Poslech s porozuměním - aktivní, tvořivá činnost

Perclová, Radka, in: Cizí jazyky, 40, č. 1-2, 1996-97, s. 3-5
8

Přípravná fáze k poslechu s porozuměním (zopakování slovní zásoby)

Pazderová, Petra, in: Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ) 2003-2005 [SbAUČCJ], Praha, Akropolis ; 2005, s. 141-143
9

Efektívne porozumenie prednášok v anglickom jazyku

Pašková, Hana; Zsapková, Eleonóra, in: Cizí jazyky, 51, č. 3, 2007-08, s. 97-98
10

Poslech s porozuměním jako cílová dovednost ve výuce ne-mateřského jazyka (metodické postupy, učební strategie a poslechové návyky)

Blažková Sršňová, Šárka, in: Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ) 2003-2005 [SbAUČCJ], Praha, Akropolis ; 2005, s. 131-140