Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach posesiva lieferte 48 Treffer
1

Několik poznámek k české NP

Karlík, Petr, in: Přednášky a besedy z 39. běhu LŠSS [PřednBLŠSS 39], Brno, MU ; 2006, s. 51-65
2

Staroslověnská personální propria v posesivu

Večerka, Radoslav, in: Jazyk a jeho proměny [JazProměny] : Prof. Janě Pleskalové k životnímu jubileu, Brno, Host ; 2008, s. 236-245.
3

Studies in the English Language. Part 1

Dušková, Libuše Rkp. k vyd. připrav. Klégr, Aleš Praha 1999
4

Tzv. posesivní adjektiva v češtině

Karlík, Petr, in: Přednášky a besedy z 37. běhu LŠSS [PřednBLŠSS 37], Brno, MU ; 2004, s. 75-83
5

Príznakovosť vo vyjadrení posesívnych vzťahov v slovenčine

Gerlaková, Alexandra, in: Západoslovanské jazyky v 21. století 2 [ZSlJ 2], Ostrava, OU ; 2005, s. 55-61.
6

Posesivita - vzťah posesora a posesa - hľadanie východiska

Gerlaková, Alexandra, in: Jazyky v kontaktu/jazyky v konfliktu a evropský jazykový prostor [JazKont/Konf] : Sborník příspěvků ze 4. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů, konané na FF UP v Olomouci ve dnech 12.-14. května 2003, Olomouc, UP ; 2005, s. 72-75
7

K interpretaci pomístních jmen typu Krobotů/Pekařů les na Moravě a ve Slezsku

Šipková, Milena, in: Jazykovedné štúdie 32 : Prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty, Bratislava, Veda 2015, s. 316-321.
8

Posesiva v češtině

Karlík, Petr, in: Přednášky a besedy z 31. běhu LŠSS [PřednBLŠSS 31], Brno, MU ; 1998, s. 35-42
9

Tvoření přídavných jmen od ženských rodných jmen

Svobodová, Ivana, in: Český jazyk a literatura, 58, č. 4, 2007-08, s. 199-200
10

Několik dat k morfosyntaxi nominálních posesiv ve staré češtině

Karlík, Petr, in: Varia Slavica : Sborník příspěvků k 80. narozeninám Radoslava Večerky, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2008, s. 111-120.