Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach poruchy řeči lieferte 127 Treffer
1

Mozek, jazyk a řeč. O čem mluví afázie?

Koukolík, František, in: Remedia populi, č. 7-8, 1998, s. 39-42
2

Poruchy rozumění řeči u pacientů s afázií

Košťálová, Milena, in: Logopaedica : Zborník Slovenskej asociácie logopédov, Bratislava, Liečreh Gúth ; 2001, s. 124-128
3

A case of evolving post-ictal language disturbance secondary to a left temporal arteriovenous malformation: jargon aphasia or formal thought disorder?

Zeman, Adam; Carson, Alan; Rivers, Carly; Nath, Uma, in: Cognitive neuropsychiatry (London), 11, č. 5, 2006, s. 465-479
4

A standardization study of the Czech version of the Mississippi aphasia screening test (MASTcz) in stroke patients and control subjects

Kostalova, Milena; Bartkova, Eva; Sajgalikova, Katerina; Dolenska, Alice; Dusek, Ladislav; Bednarik, Josef, in: Brain injury (Oxon), 22, č. 10, 2008, s. 793-801
5

Velofaryngeal insufficiency studied using finite element models of male vocal tract with experimental verification

Dědouch, K.; Horáček, J.; Vampola, T.; Vokral, J., in: Models and Analysis of Vocal Emissions for Biomedical Applications : 3rd International Workshop, December 10-12, 2003, Florence, Firenze, Firenze Univ. Press ; 2003, s. 229-232
6

Dyslalie. Metodika reedukace

Kutálková, Dana Praha 1999
7

Čtení o koktavosti

Peutelschmiedová, Alžběta Praha 1994
8

Poruchy učení

Zelinková, Olga Praha 1994
9

Vývojové poruchy řeči. Vztah centrálních poruch řeči a sluchu

Dlouhá, Olga Praha 2003
10

Poruchy řečové komunikace u dospělých osob

Neubauer, Karel Praha 1997