Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach popis lieferte 84 Treffer
1

Popis jako transmediální modus reprezentace

Wolf, Werner Překladatel Richterová, Olga Praha 2013
2

Viditelné popisy. vizualita, sugestivita a intermedialita literární deskripce

Fedrová, Stanislava; Jedličková, Alice Praha 2016
3

K písemným popisům žáků 8. ročníků základních škol

Dvořák, Karel, in: Český jazyk a literatura, 45, č. 9-10, 1994-95, s. 212-217
4

Systemic ordering of complementations in English as tested with native speakers of British English

Preinhaelterová, Ludmila, in: Linguistica Pragensia, č. 1, 1997, s. 12-25
5

Žákovský popis před půl stoletím a dnes

Rysová, Květa, in: Čas v jazyce a v literatuře [ČasJL] : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 2005, s. 238-242
6

O popisu

Ed. Jedličková, Alice Praha 2014
7

Kapitoly o popisu

Dvorský, Ladislav Praha 1988
8

Hierarchy and linearisation in the description of objects: Evaluation as a structuring item in explanatory discourse

Cheepen, Christine; Monaghan, James, in: Proceedings of LP'94 : Proceedings of the Conference Item Order in Natural Languages. Prague, August 16-18, 1994, Praha, Karolinum ; 1995, s. 46-52
9

Výběr tématu a jeho strukturování

Jelínek, Milan, in: Argumentace a umění komunikovat [Argumentace...], Brno, MU ; 1999, s. 229-242.
10

Dependency syntax in functional generative description

Hajičová, Eva; Sgall, Petr, in: Dependenz und Valenz: Ein internationales Handbuch der zeitgenössischen Forschung, Berlin, de Gruyter ; 2003, s. 570-592