Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach polysémie lieferte 155 Treffer
1

Zur Polysemie als semantischer Teilstruktur

Filipec, Josef, in: Societas linguistica Europaea : 4. sessio anniversaria 9.-11. X. 1970. Argumenta lectionum, Praha, b. n. ; 1970, 20 s.
2

Polysémie v terminologii

Kováříková, Dominika, in: Radost z jazyků [RJazFČ] : Sborník příspěvků k 75. narozeninám prof. Františka Čermáka, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2014, s. 34-43
3

Poliszémia, homonimia. Az ELTE BTK Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke által 1998 októberében rendezett konferencia tanulmánykötete

Szerkesztette Gecsö, Tamás Budapest 1999
4

Jazykový znak

Nekvapil, Jiří, in: Jazyk ve společenském kontextu : Základy jazykovědy pro studenty sociálních věd, Praha, Karolinum ; 1996, s. 16-18
5

Materiál

Horálek, Jan, in: Český dialog (Praha), 1999, červenec.1999
6

Etymologické poznámky k makedonským homonymům

Havlová, Eva, in: Les études balkaniques tchèques 10 : Sborník statí z česko-makedonské vědecké konference, pořádané katedrou slavistiky FF UK v Praze v červnu 1998, Praha, Euroslavica ; 1999, s. 29-34
7

Zur Polysemie und lexikalisch semantischen Sprachkonfrontation

Filipec, Josef, in: Travaux linguistiques de Prague 4 : Études de la phonologie, typologie et de la linguistique générale, Praha, Academia ; 1971, s. 217-228
8

La préposition avec dans un corpus littéraire contemporain

Dedková, Iva, in: Romanica Olomucensia, 28, č. 2, 2016, s. 137-151
9

La préposition sans dans un texte littéraire contemporain

Dedková, Iva, in: Studia Romanistica, 16, č. 2, 2016, s. 35-47
10

Words and the grammar of context

Kay, Paul Stanford (CA) 1997