Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach pojmenování víceslovná lieferte 25 Treffer
1

Konkurence univerbizovaných a víceslovných pojmenování v textech Českého národního korpusu

Kolářová, Ivana, in: Język i literatura czeska w interakcji [JLitCzIn], Racibórz, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 2006, s. 99-107.
2

O lexikálních kolokacích jazzově laděných

Bozděchová, Ivana, in: Jazyky a jazykověda : Sborník k 65. narozeninám prof. PhDr. Františka Čermáka, DrSc, Praha, FF UK ; 2005, s. 179-191
3

Viacslovné ekonomické nominálne pomenovania v angličtine a ich slovenské ekvivalenty

Hardošová, Mária, in: Lingua rossica et communicatio... 2007 [RosOst], Ostrava, FF OU ; 2008, s. 19-26.
4

K nepřeneseným víceslovným pojmenováním v nářečích

Kloferová, Stanislava, in: Jazyk a jeho proměny [JazProměny] : Prof. Janě Pleskalové k životnímu jubileu, Brno, Host ; 2008, s. 110-120.
5

Von "Angorawäscheträger"bis "Zahnarzt-Spritzenbettler". Merhwort-Bezeichnungen zwischen Nomination und Prädikation

Hartung, Jürgen, in: Aspekte der Textgestaltung [AspT] : Referate der Internationalen Germanistischen Konferenz Ostrava 15.-16. Februar 2001, Ostrava, OU ; 2001, s. 231-241
6

Zpracování víceslovných lexikálních jednotek v lexikální databázi Pralex (se zaměřením na zpracování nefrazeologických víceslovných lexémů)

Opavská, Zdeňka, in: Česká a slovenská výkladová lexikografia na začiatku 21. storočia : Súbor príspevkov v rámci medzinárodného projektu Princípy a metódy tvroby výkladového slovníka, Brno, Tribun EU 2011, s. 137-152.
7

Zástupná pojmenování

Svobodová, Ivana, in: Právo (Praha), 2001, 17.4.2001
8

Derivativnost u nových víceslovných pojmenování

Martincová, Olga, in: Človek a jeho jazyk 1 [ČlJaz 1] : Jazyk ako fenomén kultúry. Na počesť profesora Jána Horeckého, Bratislava, Veda 2000, s. 382-387
9

Nová víceslovná pojmenování a frazeologická spojení v češtině (na materiálu slovníku neologismů)

Lotko, Edvard, in: Język i literatura czeska w interakcji [JLitCzIn], Racibórz, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 2006, s. 115-125
10

Zur Bildung von Mehrwortbenennungen in der tschechischen Sprache der Gegenwart (dargestellt an der onomasiologischen Kategorie der Nomina loci)

Adam, Hana, in: Aktuelle Fragen der Lexikologie und Phraseologie slawischer Sprachen, Berlin, Humboldt-Univ. ; 1989, s. 50-55