Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach poetizace lieferte 8 Treffer
1

Poetismy

Tichá, Zdeňka, in: Právo (Praha), 2001, 2.10.2001
2

Poetika západoslovanských pohádek o zvířatech

Bogoczová, Irena, in: Literární věda, Ostrava, Sfinga ; 1993, s. 58-74.
3

Rol' poetičeskoj funkciji v russkom i češskom publicističeskom diskurse

Pilátová, Jindřiška, in: Rossica Olomucensia 46-47 [RosOl-Sb 46-47] : Sborník příspěvků z mezinárodní konference XIX. Olomoucké dny rusistů 30.08.-01.09.2007, Olomouc, UP ; 2008, s. 107-111.
4

Język mówiony w czeskiej prozie XX wieku - inspiracje i nawiązania

Mielczarek, Joanna, in: Český jazyk a literatura v evropském kulturním kontextu [ČJazLitEK] : = Język i literatura czeska w europejskim kontekście kulturowym, Racibórz, Pro 2008, s. 369-374.
5

Zvláštnosti obecné češtiny jako poetizačního nástroje (na základě polských překladů novější české prózy)

Mielczareková, Joanna, in: Čeština - univerzália a specifika 5 [Č-USp 5] : Sborník 5. mezinárodního setkání bohemistů v Brně 13.-15. 11. 2003, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2004, s. 340-347.
6

Stylistická charakteristika slovosledného postavení shodného atributu v próze Julia Zeyera

Schacherl, Martin, in: Stil, 4, 2005, s. 229-244
7

Mezi spisovnou a obecnou češtinou

Mareš, Petr, in: Slavia, 77, č. 1-3, 2008, s. 111-123
8

Inovácia Hviezdoslavovej poézie (na okraj poľského a českého výboru z Hviezdoslavovej poézie)

Hvišč, Jozef, in: Literatury v kontaktech (jazyk - literatura - kultura) [LitKon] : Brněnské česko-slovenské texty k slovakistice, Brno, MU ; 2002, s. 62-70