Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach plotna lieferte 13 Treffer
1

Hantýrka jako jazykový reprezentant města

Krčmová, Marie, in: Sborník přednášek z 5. konference o slangu a argotu v Plzni 7. - 9. února 1995 [SlangArgot 5], Plzeň, PF ; 1995, s. 48-53.
2

Slangové výrazivo jako součást zábavných textů

Krčmová, Marie, in: Jazykověda, Ostrava, OU ; 2004, s. 213-220
3

Brněnská plotna

Nováček, Otakar Brno 1929
4

Vyšla další deska v hantecu

ša, in: Rovnost (Brno), 1998, 16.10.1998
5

Jazyk města, v němž žijeme. 4. A co hantec?

Krčmová, Marie, in: Universitas, č. 4, 1995, s. 67-71
6

Hantec a co k tomu patří

Krčmová, Marie, in: Čeština doma a ve světě, 3, č. 4, 1995, s. 229-235
7

K brněnské hantýrce

Valčáková, Pavla, in: Teorie a empirie : Bichla pro Krčmovó, Brno, MU ; 2006, s. 63-69
8

Integrační a desintegrační tendence v sociolektu

Krčmová, Marie, in: Integrace v jazycích, jazyky v integraci [IntgJaz], Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2010, s. 63-79.
9

Městská mluva v Brně

Krčmová, Marie, in: Na styku kultury polskiej i czeskiej : Dziedzictwo, kontynuacje, inspiracje, Poznań, Inst. Filologii Słowiańskiej UAM 2011, s. 129-144
10

Proměny mluvy města Brna

Krčmová, Marie, in: Přednášky a besedy z 31. běhu LŠSS [PřednBLŠSS 31], Brno, MU ; 1998, s. 60-65