Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach pidžiny lieferte 22 Treffer
1

Proč babylonská věž nesahá na nebesa? O záludnostech klasifikace jazyků

Zima, Petr, in: Vesmír, 77, č. 5, 1998, s. 267-269
2

Pidgin Czech

Kučera, Karel, in: Čeština doma a ve světě, 3, č. 1, 1995, s. 48-50
3

Pidgins and Creoles. An Introduction

Ed. Arends, Jacques Amsterdam 1995
4

Nový jazyk: špangličtina

bez autora, in: Hospodářské noviny (Praha), 1997, 21.2.1997
5

O papuánských jazycích a aritmetickém průměru

Novotný, Vojtěch, in: Vesmír, 77, č. 5, 1998, s. 263-266
6

Pidgin, língua franca, sabir - um estudio terminológico

Hlibowicka-Węglarz, Barbara, in: Romanica Olomucensia, 28, č. 1, 2016, s. 35-41
7

Nigerian Pidgin. Background and prospects

Elugbe, B. O.; Omamor, A. P. 1991
8

Znakový jazyk jako prostředek komunikace interkulturní a intrakulturní

Hejlová, Hana, in: Heterogennost v komunikaci, v textu a v jazyce [Heterogennost...], Praha, FF UK ; 1999, s. 7-15.
9

Čeština ve vietnamské komunitě

Hádková, Marie, in: Termina 2000 : Sborník příspěvků z 2. konference 1996 a 3. konference 2000, Praha, Galén ; 2001, s. 304-307.
10

Créoles à base française

Holeš, Jan, in: Romanica Olomucensia, 19, 2007, s. 25-33