Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach performativa lieferte 14 Treffer
1

Zametka o performativach so značenijem načala dejstvija v češskich zagovorach

Vel'mezova, Jekaterina Valer'jevna, in: Etnolingwistyka (Lublin), 13, 2001, s. 149-154
2

Pobuditel'nyje vyskazyvanija s imennym performativnym predikatom

Izotov, Andrej, in: Lingvostilističeskije i lingvodidaktičeskije problemy kommunikacii, Moskva, MALP ; 1996, s. 76-83
3

Les modalités allocutives dans les textes juridiques choisis

Dziak, Vladimír, in: Romanica Olomucensia, 22, č. 2, 2010, s. 101-108
4

Identifikace komunikačních funkcí výpovědi na prvním stupni základní školy

Janovec, Ladislav, in: [nová] Čeština doma & ve světě, č. 2, 2015, s. 38-44
5

Kondicionál přítomný jako součást explicitních performativních formulí

Ševčíková, Magda, in: Korpus - gramatika - axiologie, č. 1, 2010, s. 41-62
6

Performative Verbs in Plato's Republic (with respect to their Czech-English equivalents in the text and their elaboration in the dictionaries)

Novotná, Renata, in: Proceedings of the Third European Seminar "Translation Equivalence", Montecatini Terme, Italy, October 16-18, 1997, Mannheim, Telri Association ; 1998, s. 29-36
7

Tzv. performativní paradox a důsledky jeho (ne)řešení pro popis typů ilokučních funkcí

Hirschová, Milada, in: Čeština - univerzália a specifika 4 [Č-USp 4] : Sborník konference v Brně 15.-17. 11. 2001, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2002, s. 177-188.
8

Ilokuční slovesa: mezi pragmatikou a syntaxí

Hirschová, Milada, in: Čeština - univerzália a specifika 5 [Č-USp 5] : Sborník 5. mezinárodního setkání bohemistů v Brně 13.-15. 11. 2003, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2004, s. 120-128.
9

Komunikatyvno-prahmatyčnyj aspekt funkcionuvannja performatyviv prosím (prosíme) i prošu (prosymo) v etyketnomu dyskursi

Balandina, Nadežda F., in: Ukrajinistika na prahu nového století a tisíciletí [Ukr] : Problémy jazyka, literatury a kultury : 1. Olomoucké sympozium ukrajinistů 15.-17. listopadu 2001. Sborník příspěvků, Olomouc, FF UP ; 2001, s. 30-36.
10

Performativnost a gramatické kategorie slovesa

Hirschová, Milada, in: Slovo a slovesnost, 73, č. 1, 2012, s. 3-12