Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach pejorativa lieferte 32 Treffer
1

Byli Habáni opravdu dlouzí?

Rejzek, Jiří, in: Slavica Pragensia, 41, 2009, s. 129-132
2

Dostál chce zlikvidovat slovo cikán

bez autora, in: Špígl (Praha), 1997, 5.9.1997
3

Slovo cikán vnímají lidé jako nadávku

sh, in: Mladá fronta Dnes (Praha), 1999, 18.12.1999
4

Potíže se jmény zejména se zřetelem k urážení

Nekvapil, Jiří, in: Češtinář, 4, č. 3, 1993-94, s. 69-71
5

Cikán, Tsigan, Lom, Dom

Vančáková, Martina, in: Lidové noviny (Praha), 20, 2007, 21.7.2007
6

Sféry my a oni a štúrovská slovenčina

Kralčák, Ľubomír, in: Ty, já a oni v jazyce a literatuře. 1. díl: část jazykovědná [TyJáJaz 1] : Sborník z mezinárodní konference pořádané katedrou bohemistiky PF UJEP v Ústí nad Labem ve dnech 2.-4. září 2008, Ústí n. Labem, UJEP ; 2009, s. 162-166.
7

Wyzwiska z komponentem "pies"w języku polskim

Kolberová, Urszula, in: Opera Slavica, 24, č. 2, 2014, s. 29-37
8

Nadávání

Horálek, Jan, in: Literární noviny (Praha), 1995, 5.1.1995
9

Deminutivi sa pejorativnim značenjem u češkom i srpskom jeziku

Mitrićević-Štepanek, Katarina, in: Slavistika (Beograd), 14, 2010, s. 247-259
10

Obvykle z toho vyleze nějaká ta Práskačka nad Černými lesy

Nejedlý, Jan, in: Knižní novinky (Praha), 9, č. 15-16, 2010, s. 21., 16.8.2010