Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach pedagogika lieferte 58 Treffer
1Bokrosová, Katarína, in: Bibliotheca antiqua 2015 : Sborník z 24. konference 4.-5. listopadu 2015 Olomouc, Olomouc, Vědec. knihovna 2015, s. 87-94
2

Pohyb a tělo. Výběr filozofických textů

Sest. Hogenová, Anna Praha 1998
3

K české školní terminologii koncem 18. století

Klimeš, Lumír, in: Slavica Quinqueecclesiensia (Pécs), 1, 1995, s. 183-188
4

O kultuře ve škole

Pacovská, Jasňa, in: Čeština doma a ve světě, 7, č. 1, 1999, s. 30-33
5

Linguistic aspects of pedagogic grammar

Tárnyiková, Jarmila, in: Proceedings of LP'90 : Linguistics and Phonetics: Prospects and Applications, Prague, August 27-31, 1990. Part 1, Praha, Karolinum ; 1991, s. 90-96
6

O myšlení bez respektu k logice - aneb matení pojmů

Spousta, Vladimír, in: Universitas, 48, č. 2-3, 2015, s. 80-83
7

Prostory porozumění - výchova, umění, sport. Sborník z mezinárodní konference

Ed. Hogenová, Anna Praha 2003
8

Naučno-obrazovatel’nyje paradigmy XXI veka

Editor Atabekova, Anastasija Anatoľjevna Ústí nad Labem 2008
9

Česko-slovenské vztahy v oblasti školství. Sborník referátů z kolokvia

Odp. red. Hýbl, František Přerov 1994
10

Pedagogický slovník

Průcha, Jan; Walterová, Eliška; Mareš, Jiří Praha 1995