Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach pasionály lieferte 7 Treffer
1

Staročeský Pasionál z Teplé

Vidmanová, Anežka, in: Studie o rukopisech, 33 (1999-2000), 2000, s. 95-104
2

Textologické problémy staročeského Pasionálu

Hádek, Karel, in: Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska : Počátky v dějinách knihtisku, Olomouc, Stát. vědec. knihovna ; 1999, s. 71-73
3

Ke klementinským zlomkům rukopisu středohornoněmeckého Pasionálu. Dolchovy německé zlomky č. 1, 9, 15

Bok, Václav, in: Miscellanea odd. rukopisů a starých tisků, 10, č. 1, 1994, s. 101-115
4

Hrvatskoglagoljski Krčki pasional iz 13. stoljeća

Petrović, Ivanka, in: Slavia, 78, č. 3-4, 2009, s. 425-436
5

Textologická analýza a návrh edice článku o svatém Pavlu ze staročeského Pasionálu

Svobodová, Andrea, in: Jazyková interakce a jazykové rozhraní a strategie "cutting-edge"[JazInt] : Sborník příspěvků z 8. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů konané na Filozofické fakultě Univerzity Palackého ve dnech 14.-16. května 2007, Olomouc, UP ; 2008, s. 234-243
6

11 000 děvic a Nanebevzetí Panny Marie v kontextu Tepelského rukopisu Staročeského pasionálu

Marchalová, Pavla, in: Funkce - funkčnost - funkcionalismus [Fun] : Sborník příspěvků z 6. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů konané na Filozofické fakultě Univerzity Palackého ve dnech 16.-18. května 2005, Olomouc, UP ; 2007, s. 166-172
7

Staročeský passionál. Žánrová struktura pozdně středověké hagiografie

Zajíčková, Vendula Ostrava 2010