Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach participanty lieferte 7 Treffer
1

K problematice participantů a jejich rolí

Vágnerová, Marta, in: Gramatika v současné lingvodidaktice [GrLingD] : Sborník příspěvků z odborného semináře věnovaného pětasedmdesátinám doc. PhDr. B. Česala, CSc, Plzeň, ZČU ; 2000, s. 36-41
2

Všeobecné aktanty očima Pražského závislostního korpusu (PZK)

Panevová, Jarmila, in: Korpus jako zdroj dat o češtině, Brno, MU ; 2004, s. 41-46.
3

Partizipation. Das sprachliche Erfassen von Sachverhalten

Eds. Seiler, Hansjakob Tübingen 1991
4

Medzi slovesom a vetou. Problémy slovesnej konverzie

Ondrejovič, Slavomír Bratislava 1989
5

Primární a sekundární uplatnění postojových predikátorů obavy v češtině

Musilová, Květoslava, in: Studia philologica, 3, 1992, s. 15-20
6

Optativní predikátory v češtině

Musilová, Květoslava, in: Studia philologica, 1, 1991, s. 34-39
7

Valence deverbálních substantiv: některé specifické posuny v povrchových realizacích participantů

Kolářová, Veronika, in: Korpus jako zdroj dat o češtině, Brno, MU ; 2004, s. 113-125.