Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach paronyma lieferte 23 Treffer
1

Ob izučenii russkich paronimov v češskom auditorii

Honová, Jaroslava, in: Rossica Olomucensia, 30, 1992, s. 61-70
2

Paronymický slovník

Škvareninová, Oľga Bratislava 1999
3

Paronyma aneb Nepříjemná záměna

Šmejkal, Pavel, in: Nedělní noviny (Praha), 2000, 13.8.2000
4

Paronymie jako typ formální opozice v lexikonu

Kováčová, Kateřina, in: Jazyky a jazykověda : Sborník k 65. narozeninám prof. PhDr. Františka Čermáka, DrSc, Praha, FF UK ; 2005, s. 193-210
5

Paronymia v ruskej a slovenskej frazeológii

Jankovičová, Milada, in: Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky (2), Brno, MU ; 2005, s. 107-114
6

Falešní přátelé překladatele v češtině a běloruštině

Ivašina, Natalia; Rudenka, Alena; Janovec, Ladislav Praha 2006
7

Čilou náhodou

Štěpánová, Veronika, in: Lidové noviny (Praha) - příl. Orientace, 26, č. 139, 2013, s. 3, 15.6.2013
8

Česko-ukrajinské lexikální paralely

Ponomariv, Oleksandr, in: Slavica Pragensia ad tempora nostra [SlavPragTN] : Sborník statí z mezinárodní vědecké konference ke 150. výročí založení stolice slovanské filologie na Karlově univerzitě (Praha, 8.-10. června 1998), Praha, Euroslavica 1998, s. 182-185
9

Tankovat a tangovat

Kasal, Lubor, in: Tvar (Praha), 2007, 22.2.2007
10

Interferencija v obučenii russkomu jazyku češskich studentov (leksičeskij plan)

Vavrečka, Mojmir, in: Rossica Ostraviensia 1998 [RosOst] : Lingua Rossica in sphaera mercaturae, Ostrava, OU ; 1998, s. 13-20.