Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach parafráze lieferte 21 Treffer
1

K problematice parafráze v současné francouzštině

Miličková, Ladislava, in: Cizí jazyky, 35, č. 4, 1991-92, s. 111-115
2

Parafráze a její využití v hodinách cizího jazyka

Miličková, Ladislava, in: Cizí jazyky, 35, č. 7, 1991-92, s. 248-251
3

Quelques remarques sur la problématique de la paraphrase

Miličková, Ladislava, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 22, č. L 13, 1992, s. 41-46
4

Parafrázování frazeologických jednotek v české a německé publicistice

Muschnerová, Anetta, in: Sociolingvistické a psycholingvistické aspekty jazykovej komunikácie : Komunikáty z 2. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Banskej Bystrici 6.-8. 9. 1994. Diel 2, Banská Bystrica, Univ. M. Bela ; 1996, s. 79-90
5

Překlad či parafráze? - K teorii a praxi českých překladů poezie z angličtiny v 19. století

Mánek, Bohuslav, in: 14x o překladu, Praha, Jednota tlumočníků a překladatelů ; 1998, s. 17-20
6

Parodizacija tekstov

Sipko, Jozef, in: Rossica Olomucensia, 34, 1997, s. 105-112
7

Looking for features of coherence within a complex noun phrase in literary discourse

Petrlíková, Jarmila, in: Exploring Cohesion and Coherence in English Discourse : Third Brno Conference on Linguistic Studies in English. Proceedings, Brno, MU ; 2009, s. 93-100.
8

Manuál Encyklopedie lingvistiky

Prokopová, Kateřina; Kohoutová, Tereza; Diblík, Ondřej Olomouc 2013
9

Básnické překlady a převody biblické poezie

Segert, Stanislav, in: Česká bible v dějinách evropské kultury, Brno, Česká společnost pro studium náboženství 1994, s. 67-80
10

Komenský jako umělec slova

Kopecký, Milan Brno 1992