Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach paradigmatika lieferte 22 Treffer
1

Paradigmatika a syntagmatika slovníku: problémy a možnosti

Čermák, František, in: Slovo a slovesnost, 53, č. 4, 1992, s. 249-264
2

Systémové pojetí jazyka

Nekvapil, Jiří, in: Jazyk ve společenském kontextu : Základy jazykovědy pro studenty sociálních věd, Praha, Karolinum ; 1996, s. 18-20
3

Syntagmatischer und paradigmatischer Forschungsweg in der semantischen Analyse

Gudavičius, Aloyzas, in: Slovo a slovesnost, 55, č. 3, 1994, s. 185-193
4

K voprosu o paradigmatike prostogo predloženija

Nazarenko, Lilija Ju., in: Slavica Pragensia, 40, 2009, s. 155-159
5

K voprosu o paradigmatike i sintagmatike slova v urovnevoj sisteme

Skoumalová, Zdena, in: Aktual'nyje problemy russkoj morfologii, Moskva, Izd. Moskovskogo univ. ; 1988, s. 16-27
6

Syntahmatyka i paradyhmatyka naholosu. Skil'ky typiv naholosu v čes'kij?

Lucenko, Mykola O., in: Paradyhmatyka i syntahmatyka hramatyčnych struktur, Kyjiv, 1992, s. 58-66
7

Pražská škola dnes

Čermák, František, in: Přednášky z 37. a 38. běhu LŠSS [PřednLŠSS 37-38], Praha, Pražská imaginace ; 1995, s. 39-52
8

Podmínky zániku duálu v češtině

Vykypělová, Taťána, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 50, č. A 49, 2001, s. 167-176
9

Narativita a soudní řízení

Šejvl, Michal, in: Sociálne vedy a humanistika očami mladých : Zborník zo stretnutia v Třešti 14. - 16. 3. 2005, Bratislava, Veda ; 2006, s. 24-31
10

Morfologická paradigmatika a korpus

Cvrček, Václav, in: Grammar & Corpora, Praha, Academia ; 2008, s. 151-159.