Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach paměti lieferte 16 Treffer
1

Sarmacia, aneb, Zpověď českého aristokrata

Zajíc z Házmburka, Jan Vyd., pozn. a úvod. studií opatř. Pánek, Jaroslav Praha 2007
2

Moje zápisky 1871-1914

Čelakovský, Jaromír K vyd. připrav. Velek, Luboš Praha 2004
3

Politika a revoluce. Paměti

Pražák, Albert Ed. Zelenka, Miloš Praha 2004
4

Paměti krupského měšťana Michela Stüelera (1629-1649)

K vyd. připrav. Kilián, Jan Praha 2013
5

O jazyce pamětí Vlastimila Brodského. (Vlastimilu Brodskému k 75. narozeninám)

Štícha, František, in: Naše řeč, 79, č. 2, 1996, s. 78-84
6

Jan Kořínek - velký a živý barokní prozaik

Stich, Alexandr, in: Kutná Hora v době baroka (Praha), 1, 2005, s. 151-166
7

Rodinné paměti

z Lisova, Alžběta Lidmila Vyd., pozn. a úvodní studií opatř. Ratajová, Jana Dolní Břežany 2002
8

Rekonstrukce a konstrukce života ve vyprávění

Čmejrková, Světla, in: Teorie a empirie : Bichla pro Krčmovó, Brno, MU ; 2006, s. 141-150
9

Sharing autobiographical memories in English computer-mediated discourse. A Linguist's perspective

Tivyaeva, Irina, in: Brno Studies in English, 43, č. 2, 2017, s. 57-78
10

Paměti Pavla Korky z Korkyně. Zápisky křesťanského rytíře z počátku novověku

Ed. Vybíral, Zdeněk České Budějovice 2014