Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach památky písemné lieferte 33 Treffer
1

Latinské písemnictví v Čechách do poloviny 13. stol

Večerka, Radoslav, in: Rozhlasová univerzita Svobodné Evropy 2, Brno, 1994, s. 57-62
2

Pamiatky lekárskeho a liečiteľského charakteru z predspisovného obdobia slovenčiny

Majtánová, Marie, in: Zápisník slovenského jazykovedca, 9, č. 1, 1990, s. 3-5
3

Staroslověnská literatura v přemyslovských Čechách

Večerka, Radoslav, in: Rozhlasová Univerzita Svobodné Evropy 3, Brno, 1996, s. 36-42
4

Makedonskite dijalekti vo Egejska Makedonija

Skopje 1994
5

Literární archív 21-22 (1986-87). Sborník Památníku národního písemnictví

Odpov. red. Mourková, Jarmila Praha [1987]
6

Pridjevi u "Spovidi općenoj"

Hudeček, Lana, in: Rasprave Zavoda za jezik (Zagreb), 21, 1995, s. 67-78
7

Schriftlich bezeugte nichtgriechische Sprachen im altägäischen Raum

Bartoněk, Antonín, in: Eirene, 28 (1992), 1993, s. 5-24
8

Novgorodskije berestjanyje gramoty kak unikal'nyj pamjatnik vostočnoslavjanskoj jazykovoj kul'tury (lingvostilističeskij aspekt)

Tumanova, Jevgenija, in: Slavica Iuvenum : 7. mezinárodní studentská konference, Ostrava, FF OU ; 2006, s. 73-76
9

Česká redakce staroslověnštiny jako dědictví kultury Velké Moravy

Vepřek, Miroslav, in: Studia Moravica 2 : Sborník historických, filologických a uměnovědných příspěvků přednesených na vědecké konferenci Genologický systém na Moravě pořádané ve dnech 30.-31. října 2003 v rámci realizace výzkumného záměru Ministerstva mládeže a tělovýchovy České republiky MSM 152100017 - Dějiny a kultura Moravy jako modelu regionu na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Olomouc, UP ; 2004, s. 47-53.
10

Nález hebrejsko-latinské písemnosti ve Strunkovicích nad Blanicí

Kudrnáč, Jaroslav, in: Výběr (České Budějovice), 31, č. 3, 1994, s. 202-203