Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach paleoslovenismy lieferte 12 Treffer
1

Staroslavjanizmy v sovremennom russkom literaturnom jazyke

Rykovská, Milena, in: Jazykovědná rusistika na počátku nového tisíciletí [JazRus], Brno, MU ; 2002, s. 156-160
2

Paleoslovenismy ve staročeské slovní zásobě

Pacnerová, Ludmila, in: Slavia, 65, č. 3, 1996, s. 255-260
3

Staroslověnské dostoin7 "způsobilý"

Šaur, Vladimír, in: Slavia, 65, č. 3, 1996, s. 353-357
4

Leksičkite sloevi vo Stanislavoviot prolog

Trajkova, Katica, in: Slavia, 74, č. 2-3, 2005, s. 239-244
5

Shody jazyka staroslověnského parimejníku s ostatními staroslověnskými biblickými texty (lexikon a syntax)

Bláhová, Emilie, in: Česká slavistika 2003 : České přednášky pro XIII. mezinárodní kongres slavistů, Ljubljana 15.-21. 8. 2003, Praha, Academia ; 2003, s. 27-35
6

Staroslověnské kъmotra a české kmotra: moravismus/panonismus ve staroslověnštině, nebo paleoslovenismus v češtině?

Boček, Vít, in: Vesper Slavicus : Sborník k nedožitým devadesátinám prof. Radoslava Večerky, Praha, Nakl. Lidové noviny 2018, s. 81-85
7

Rým "učedník - mučedník"je staročeský paleoslovenismus

Šaur, Vladimír, in: Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, 2, č. A 2, 1997, s. 17-23
8

Ob odnom neizučennom javlenii v tvorčestve A. S. Puškina

Nikolajeva, Tat'jana Michajlovna, in: Opera Slavica, 10, č. 2, 2000, s. 1-7
9

Poznámky k slovní zásobě staročeské Alexandreidy

Nejedlý, Petr, in: Dva z prvních : Jaromír Spal, Miloslav Šváb - respektované osobnosti vysokoškolské bohemistiky, Plzeň, ZČU 2015, s. 39-48.
10

Stč. nuditi sě a č. nudit se - dvě různá slova?

Karlíková, Helena, in: Vesper Slavicus : Sborník k nedožitým devadesátinám prof. Radoslava Večerky, Praha, Nakl. Lidové noviny 2018, s. 131-136