Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach paleobohemistika lieferte 9 Treffer
1

Krátké uvedení do studia staré češtiny

Vykypělová, Taťána, in: Přednášky a besedy z 37. běhu LŠSS [PřednBLŠSS 37], Brno, MU ; 2004, s. 165-179
2

Paleobohemika Václava Černého

Lehár, Jan, in: Česká literatura, 49, č. 4, 2001, s. 339-345
3

Ke kenaánskému jazyku zapsanému hebrejským písmem do 14. století

Dittmann, Robert, in: Konflikt pokoleń a różnice cywilizacyjne w języku i w literaturze czeskiej, Poznań, Uniw. im. A. Mickiewicza ; 2012, s. 481-490.
4

Ke knižní kultuře českých a moravských Židů ve středověku

Polakovič, Daniel, in: Bohemica Olomucensia, 5, č. 4, 2013, s. 329-335
5

K významu raných česko-židovských jazykových kontaktů v oblasti českých zemí pro diachronní bohemistiku

Dittmann, Robert, in: Listy filologické, 135, č. 3-4, 2012, s. 259-285
6

Jekuti`el Zalman ha-Kohen a první nepřímé zmínky o zvukové stránce češtiny

Uličná, Lenka, in: Bohemica Olomucensia, 4, č. 4, 2012, s. 271-278
7

On the problem of Judeo-Czech and the Canaanite glosses of the 11th to the 13th centuries in Hebrew manuscripts

Bláha, Ondřej; Dittmann, Robert; Komárek, Karel; Polakovič, Daniel; Uličná, Lenka, in: Jews and Slavs (Jerusalem), 24, 2014, s. 117-151
8

Vladimír Kyas a staročeská bible

Homolková, Milada; Svobodová, Andrea, in: Práce z dějin Akademie věd, 10, č. 1, 2018, s. 32-44
9

Ke kořenům jazyků

Lamprecht, Arnošt Edd. Dvořák, Jan Brno 2016