Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach přezdívky lieferte 120 Treffer
1

Wie man auf dem Dorfe heisst. Sippen-, Spitz- und Zunamen auf der Zürcher Landschaft

bez autora, in: Lidové noviny (Praha), 2001, 7.9.2001
2

Przezwiska uczniów z Kieleczyzny

Długosz, Kazimierz Szczecin 1986
3

Několik netradičních pohledů na přezdívky plzeňských vysokoškoláků

Klimeš, Lumír, in: Seminář Onymické systémy v regionech : (Sborník příspěvků z V. semináře "Onomastika a škola", konaného 12.-14. ledna 1993 v Hradci Králové), Hradec Králové, 1995, s. 121-122
4

Přezdívky řidičů přepravní firmy

Dobiášová, Eva, in: Češtinář, 14, č. 3, 2003-04, s. 63-67
5

Tradice sousedské lásky v Čechách

Loucká, Pavla, in: Vesmír, 78, č. 1, 1999, s. 15
6

Übernamen in Satzform im mittelalterlichen Regensburg

Kohlheim, Rosa, in: Acta onomastica, 47, 2006, s. 274-280
7

Funkcjonowanie antroponimów nieoficjalnych we wspólnotach komunikacyjnych

Frankowska-Kozak, Bożena, in: Komunikace - styl - text [KomSt] : Sborník z mezinárodní lingvistické konference České Budějovice 20.-22. září 2005, České Budějovice, JU ; 2006, s. 201-205.
8

Die Spitznamen der Pilsner Hochschüler in nichtraditioneller Sicht

Klimeš, Lumír, in: Onymische Systeme : Zusammenfassungen der Beiträge an der 3. tschechischen onomastischen Konferenz und an dem 5. Seminar "Onomastik und Schule"(12.-14. 1. 1993 in Hradec Králové). Gewidmet dem 18. Kongress für Namenforschung, Trier (12.-17. 4. 1993), Hradec Králové, Gaudeamus ; 1993, 97 s.
9

Volba, užívání a prožívání osobních jmen

Knappová, Miloslava, in: Užívání a prožívání jazyka [UPJ-FD] : K 90. narozeninám Františka Daneše, Praha, Karolinum 2010, s. 189-194.
10

Spätmittelalterliche Regensburger Übernamen. Wortschatz und Namengebung

Kohlheim, Rosa; Kohlheim, Volker Heidelberg 2014