Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach předložky lieferte 344 Treffer
1

Systém českých předložek

Čermák, František, in: Zápisník slovenského jazykovedca, 14, č. 1-4, 1995, s. 29-30
2

Funkcionirovanije russkich nepervoobraznych predlogov v tekstach kommerčeskogo charaktera

Brandner, Aleš, in: Rossica Ostraviensia 1997 [RosOst] : Lingua Rossica in sphaera mercaturae, Ostrava, FF OU ; 1997, s. 9-12
3

Similes and sets: the English preposition 'like'

Hanks, Patrick, in: Jazyky a jazykověda : Sborník k 65. narozeninám prof. PhDr. Františka Čermáka, DrSc, Praha, FF UK ; 2005, s. 31-44
4

K expanzi předložky na v současné jazykové praxi

Čechová, Marie, in: Naše řeč, 64, č. 1, 1981, s. 33-45
5

Aktivnyje processy v upotreblenii predloga "po"v sovremennom russkom jazyke

Svobodova, Jiržina, in: Aktual'nyje problemy obučenija russkomu jazyku 4 [APObR 4], Brno, MU ; 2000, s. 31-36
6

Source oriented pathways in English prepositions

Yamaguchi, Kazuyuki, in: Theories and Practice : Proceedings of the 2nd International Conference on English and American Studies, September 7-8, 2010, Tomáš Baťa University in Zlín, Zlín, Univ. T. Bati ; 2011, s. 79-87
7

Německé předložky

Navrátilová, Jana; Hamplová, Jaroslava Dubicko 1996
8

Německé předložky

Navrátilová, Jana; Hamplová, Jaroslava Dubicko 1996
9

Anglické předložky

Naps. Maňková, Milada Dubicko 1996
10

Přehledná gramatika - anglické předložky

Guilds, Christopher; Svobodová, Sylvie Dubicko [1998]