Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach předložky lieferte 344 Treffer
1

Konstrukcja prostřednictvím Sgen we współczesnym języku czeskim

Urbańczyk-Adach, Natalia, in: Studia z filologii polskiej i słowiańskiej, 43, 2008, s. 207-215
2

K razvitiju kategorii predloga v sovremennom russkom jazyke (v sopostavlenii s drugimi slavjanskimi jazykami)

Lachur, Czesław, in: Dialog kultur 7 : Materiály mezinárodní vědecké konference. Hradec Králové 22.-23. ledna 2013, Hradec Králové, Garamon ; 2013, s. 138-144.
3

Predložnite izrazi v săvremennata bălgarska i češka gramatična literatura

Solakova, Dora, in: Homo Bohemicus (Sofija), č. 1-2, 2010, s. 23-26
4

Systém českých předložek

Čermák, František, in: Zápisník slovenského jazykovedca, 14, č. 1-4, 1995, s. 29-30
5

Funkcionirovanije russkich nepervoobraznych predlogov v tekstach kommerčeskogo charaktera

Brandner, Aleš, in: Rossica Ostraviensia 1997 [RosOst] : Lingua Rossica in sphaera mercaturae, Ostrava, FF OU ; 1997, s. 9-12
6

Similes and sets: the English preposition 'like'

Hanks, Patrick, in: Jazyky a jazykověda : Sborník k 65. narozeninám prof. PhDr. Františka Čermáka, DrSc, Praha, FF UK ; 2005, s. 31-44
7

K expanzi předložky na v současné jazykové praxi

Čechová, Marie, in: Naše řeč, 64, č. 1, 1981, s. 33-45
8

Aktivnyje processy v upotreblenii predloga "po"v sovremennom russkom jazyke

Svobodova, Jiržina, in: Aktual'nyje problemy obučenija russkomu jazyku 4 [APObR 4], Brno, MU ; 2000, s. 31-36
9

La dynamique de la préposition en dans son emploi spatial en français contemporain

Paradis, Gaälle, in: Opera Romanica 5 : Langue et société. Dynamique des usages. Actes du XXVIIe colloque international de linguistique fonctionnelle, České Budějovice, JU ; 2004, s. 126-133
10

2004CZ062420

Feuillard, Colette, in: Opera Romanica 5 : Langue et société. Dynamique des usages. Actes du XXVIIe colloque international de linguistique fonctionnelle, České Budějovice, JU ; 2004, s. 134-141