Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach přísudek lieferte 67 Treffer
1

Note sulla "predicazione"[z angl. orig. v Linguistica generalia 2, 1983, s. 105-113, přel. P. Maturi]

Daneš, František Maturi, Pietro, in: Il campo di tensione : La sintassi della Scuola di Praga, Napoli, Liguori Editore ; 1991, s. 167-178
2

Soggetto e predicato

Trost, Pavel Hrdá, Jana, in: Il campo di tensione : La sintassi della Scuola di Praga, Napoli, Liguori Editore ; 1991, s. 159-165
3

Hybrid agreement in Czech predicates

Rosen, Alexandr, in: Linguistics Investigations into Formal Description of Slavic Languages (FDSL 6) : Contributions of the Sixth European Conference Held at Potsdam University, November 30 - December 02, 2005, Frankfurt a. Main, Lang 2007, s. 309-317
4

Predicazione: funzione centrale e periferica dei verbi

Radimský, Jan, in: L'analisi linguistica e letteraria (Milano), 18, č. 2, 2010, s. 421-429
5

Různá vyjádření přísudku jmenného se sponou

Styblík, Vlastimil, in: Český jazyk a literatura, 48, č. 5-6, 1997-98, s. 127-128
6

Osobliwość polskich orzeczeń imiennych

Grzegorczykowa, Renata, in: Studia Slavica 6 : Slavistika osudem i volbou (k 75. narozeninám prof. Jiřího Damborského), Ostrava, OU ; 2002, s. 77-80.
7

[ Diskusní příspěvek k ref. C. L. Ebelinga, Podležaščeje i skazujemoje, osobenno v russkom jazyke, ib. s. 216-217.]

Daneš, František, in: Problemy slavjanskogo jazykoznanija, Moskva, Izd. Akademii nauk SSSR ; 1962, s. 238-239
8

Shoda přísudku s podmětem

Polnická, Marie Brno 1992
9

Syntaktické sloveso

Karlík, Petr, in: Naše řeč, 79, č. 2, 1996, s. 66-72
10

Subject and Predicate

Trost, Pavel, in: Praguiana 1945-1990, Amsterdam, Benjamins ; 1994, s. 39-43