Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach příslovce lieferte 92 Treffer
1

Příslovce a částice - hranice slovního druhu

Vondráček, Miloslav, in: Naše řeč, 82, č. 2, 1999, s. 72-78
2

Narečija v krugu častej reči - istorija ich vozniknovenija (obrazovanija)

Brandner, Aleš, in: Sborník filozofické fakulty brněnské univerzity, 51, č. A 50, 2002, s. 81-88
3

Some notes on spatial and temporal adverbials in English conversation

Povolná, Renata, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 24, č. S 4, 1998, s. 87-108
4

Anglická příslovce

Soják, Stanislav Dubicko 1996
5

Německá příslovce

Hamplová, Jaroslava Dubicko 1996
6

Funkcje semantyczne i składniowe polskich przysłówków

Gregorczykowa, Renata Wrocław 1975
7

Acquisition of adverbs and pronominal adverbs in a Czech child

Chejnová, Pavla, in: Topics in Linguistics (Berlin), 18, č. 1, 2017, s. 32-47
8

On the so called "total qualificators"in Czech

Hirschová, Milada, in: Il Jornadas Andaluzas de Eslavística : Ponencias y comunicaciones, Granada, Univ. de Granada ; 1996, s. 142-146
9

Tzv. totální kvalifikátory v češtině

Hirschová, Milada, in: Jazykovědné aktuality, 35, č. zvl., 1998, s. 52-54
10

Kaum - příslovce nebo spojka

Kořalník, Arnold, in: Cizí jazyky, 49, č. 1, 2005-06, s. 30