Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach příčestí minulé lieferte 27 Treffer
1

K územní diferenciaci příčestí minulého v našich nářečích

Čižmárová, Libuše, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 49, č. A 48, 2000, s. 121-126
2

Základní vlastnosti českých l -ových participií

Karlík, Petr, in: Přednášky a besedy ze 47. ročníku LŠSS [PřednBLŠSS 47], Brno, MU ; 2014, s. 81-88
3

Tendence vývoje morfologického systému v současné češtině (v souvislosti s prací na internetové jazykové příručce)

Konečná, Hana, in: Český jazyk a literatura v evropském kulturním kontextu [ČJazLitEK] : = Język i literatura czeska w europejskim kontekście kulturowym, Racibórz, Pro 2008, s. 117-126
4

Presupposition in postmodifying participles: the assumptions made

Šaldová, Pavlína, in: Patterns : A Festschrift for Libuše Dušková, Praha, FF UK ; 2005, s. 231-245
5

Jest' li v sovremennom russkom jazyke glagoly, stradatel'noje pričastije prošedšego vremeni, kotorych upotrebimo tol'ko v stativnom značenii?

Kesner, Jindržich, in: Rossica Olomucensia, 36, 1998, s. 59-64
6

Vyjadřování minulosti ve staročeských textech

Kvítková, Naděžda, in: Čas v jazyce a v literatuře [ČasJL] : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 2005, s. 193-196
7

Denken und Syntax. Positionsforschung des vergangenen Partizips II, PII

Paladian, Mischel, in: Proceedings of LP'2000 : Item Order: Its Variety and Linguistic and Phonetic Consequences. Prague, Charles University, August 21-25, 2000, Praha, Karolinum ; 2001, s. 555-582.
8

The formation of the Latin perfect passive participles

Pultrová, Lucie, in: Graecolatina Pragensia, 21, 2006, s. 101-139
9

Příčestí činné (minulé) sloves vzoru tisknout a minout

Svobodová, Ivana, in: Český jazyk a literatura, 61, č. 4, 2010-11, s. 193-194
10

Životnost

Svobodová, Ivana, in: Český jazyk a literatura, 62, č. 2, 2011-12, s. 86-87