Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach písmo lineární lieferte 5 Treffer
1

A Campanion to Linear B. Micenaean Greek Texts and Their World. Vol. 1, 2

Duhoux, Yves; Morpurgo, Anna Louvain-La-Neuve 2008-11
2

Bedřich Hrozný a Kréta

Koudela, Miroslav, in: Auriga, 44, č. 1-2, 2002, s. 34-45
3

Písmo a jazyk mykénské řečtiny (1400-1200 př. Kr.)

Bartoněk, Antonín Brno 2007
4

Rozluštění, které přidalo pět století k raným dějinám Řeků

Bartoněk, Antonín, in: Universitas, 49, č. 2, 2016, s. 3-7
5

Písemné památky předřeckých jazyků staré Egeidy

Bartoněk, Antonín, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 41, č. E 37, 1992, s. 115-124