Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach pády prosté lieferte 5 Treffer
1

Prosté a předložkové pády v současné češtině

Janáčková, K. Olomouc 2009
2

Wariantywność walencji czeskiego czasownika. Konkurenja struktur syntetycznych i analitycznych

Urbańczyk-Adach, Natalia Warszawa 2011
3

Pády prosté ustupují pádům předložkovým

Jelínek, Milan, in: Čeština - univerzália a specifika 4 [Č-USp 4] : Sborník konference v Brně 15.-17. 11. 2001, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2002, s. 77-84.
4

Vyjadřování vztahu příčiny a důvodu v antických jazycích a ve staré ruštině

Žaža, Stanislav, in: Linguistica Brunensia, 60, č. 1-2, 2012, s. 199-209
5

Synchronní konfrontace češtiny a polštiny. Soubor statí

Lotko, Edvard Olomouc 1997