Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach osady zaniklé lieferte 147 Treffer
1

Nová Víska, Žernovník. Příspěvek k historii zaniklých vsí

Fák, Jiří, in: Vlastivědný sborník, 2, č. 4, 1992, s. 3-4
2

Zaniklá ves Přibyslavice u Osik (okr. Blansko)

Culek, Jaroslav; Unger, Josef, in: Vlastivědný věstník moravský, 49, č. 2, 1997, s. 180-183
3

Dodatek ke stati Lokalizace zaniklé osady Bařechov (okr. Beroun)

Olivová-Nezbedová, Libuše, in: Acta onomastica, 37, 1996, s. 242-243
4

Zaniklá středověká ves Konůvky ve Žďánickém lese a její význam pro region

Měchurová, Zdeňka, in: Vlastivědný věstník moravský, 65, č. 2, 2013, s. 184-198
5

Vybrané aspekty pomístních jmen Moravy a Slezska s etymonem hrad-/hrád

Boháčová, Michaela, in: Acta onomastica, 51, č. 1, 2010, s. 151-180
6

Zaniklá ves Allach mezi Valticemi a Lednicí

Geršic, Miroslav, in: Jižní Morava: vlastivědný sborník (Brno), 47, 2008, s. 208-209
7

Lhota - lokalizace vesnice zaniklé u Vojnova Městce

Škarvada, Petr, in: Západní Morava 13 : Vlastivědný sborník, Brno, Muzejní a vlastivěd. spol. ; 2009, s. 267-272
8

Žernovník: jedna ze zaniklých obcí okresu Plzeň-sever

Matušková, Martina, in: Sborník k poctě Evy a Karla Waskových, západočeských archivářů, M. Wasková 2011, s. 25-38
9

Zaniklé Otěchleby u Velké Bíteše (okr. Žďár nad Sázavou)

Velek, Jan, in: Vlastivědný věstník moravský, 65, č. 3, 2013, s. 301-305
10

Zaniklá středověká vesnice Roudnička-"Mořina"pod Plešivcem (okr. Příbram)

Korbová, Lucie, in: Archeologia historica, 36, č. 2, 2011, s. 387-394