Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach ortografie lieferte 23 Treffer
1

Pravopis: od počátků do začátku národního obrození

Pleskalová, Jana, in: Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky [KapDČJazB], Praha, Academia ; 2007, s. 499-515
2

Role ortografického systému při standardizaci národního jazyka

Pallasová, Eva, in: Slovenski knjižni jezik - aktualna vprašanja in zgodovinske izkušnje [= Obdobja 20]. Ob 450-letnici izida prve slovenske knjige : Mednarodni simpozij, Ljubljana, 5.-7. december 2001, Ljubljana, Filozofska fakulteta 2003, s. 541-549
3

Developmental Orthography

Luelsdorff, Philip A. Amsterdam 1991
4

Russkaja orfografija v pravilach, upražnenijach i tablicach (Ruská ortografie)

Kupcevičová, Jelena Ostrava 2014
5

Slovenski pravopis

Ljubljana 2001
6

Knižnaja kul'tura. Knigopisanije. Nadpisi na ikonach Drevnej Rusi

Gal'čenko, Marija G. Moskva 2001
7

Vývojový vztah fonematického povědomí a znalosti písmen

Seidlová Málková, Gabriela Praha 2015
8

Pravopis: od národního obrození do současnosti

Šefčík, Ondřej, in: Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky [KapDČJazB], Praha, Academia ; 2007, s. 516-539
9Stankovska, Petra, in: Obdobja (Ljubljana), 27, 2010, s. 433-440
10

O jazyce českého exilu 18. století (na ukázce spisu "Obhájení učení evangelium svatého")

Kosek, Pavel, in: Přednášky a besedy ze 40. běhu LŠSS [PřednBLŠSS 40], Brno, MU ; 2007, s. 76-92