Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach oronyma lieferte 170 Treffer
1

Historická a súčasná slovenská oronymia

Majtán, Milan, in: Seminář Onymické systémy v regionech : (Sborník příspěvků z V. semináře "Onomastika a škola", konaného 12.-14. ledna 1993 v Hradci Králové), Hradec Králové, 1995, s. 205-207
2

Mount Tabor

Gal, Zvi, in: Husitský Tábor, 11, 1994, s. 11-14
3

Kterak Říp k svému jménu přišel

Loucká, Pavla, in: Vesmír, 75, č. 6, 1996, s. 356
4

Kamenné hříčky Jestřebích hor

Vítek, Jan, in: Rodným krajem, č. 26, 2003, s. 41-42
5

Kniha o Jizerských horách. 3. vyd

Nevrlý, Miloslav Jablonec n. Cidlinou 1996
6

O vzniku Čertova kopce

Prouza, Vladimír, in: Rodným krajem, č. 32, 2008, s. 17-
7

K souvislosti starých obchodních cest s oronymií Českého středohoří

Malenínská, Jitka, in: Cesty a cestování v jazyce a literatuře : Sborník příspěvků z konference konané 6.-8. 9. 1994, Ústí n. Labem, UJEP ; 1995, s. 17-19
8

Onymický systém hydronym a oronym v Brně

Skutil, Jan, in: Seminář Onymické systémy v regionech : (Sborník příspěvků z V. semináře "Onomastika a škola", konaného 12.-14. ledna 1993 v Hradci Králové), Hradec Králové, 1995, s. 195-198
9

Z lexiky slovenskej oronymie

Majtán, Milan, in: Acta onomastica, 36, 1995, s. 129-133
10

O původu názvu Orlických hor

Remeš, R.; Remešová, D., in: Panorama: z přírody, historie a současnosti Orlických hor a podhůří (Dobré), 16, 2008, s. 65-68