Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach opozita lieferte 7 Treffer
1

Možnosti popisu adjektivní kolokability

Janovec, Ladislav, in: Varia 20 : Zborník abstraktov z 20. kolokvia mladých jazykovedcov (Častá-Papiernička 24.-26. 11. 2010), Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV ; 2012, 62 s.
2

Enatiocemijata kato presečna točka na protivorečija

Bakărdžieva, Ginka, in: Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě, Brno, Sojnek-Galium ; 2015, s. 77-87.
3

Zur Erforschung und Erfassung der diskursgebundenen semantischen Kontraste auf der Grundlage des SOM-Modells

Vachková, Marie, in: Germanistica Pragensia, 20 (2008), 2011, s. 193-207
4

Mrava a kňuba

Poláček, Jiří, in: Lidové noviny (Praha) - příl. Orientace, 27, 2014, s. 3, 1.11.2014
5

Starý a mladý - generační střet ve staročeské slovní zásobě

Černá, Alena M., in: Konflikt pokoleń a różnice cywilizacyjne w języku i w literaturze czeskiej, Poznań, Uniw. im. A. Mickiewicza ; 2012, s. 385-393.
6

Poznámky k interpretaci významu ve slovníku

Čermák, František, in: Slovo v slovníku : Aspekty lexikálnej sémantiky - gramatika - štylistika (pragmatika). Na počesť Alexandry Jarošovej, Bratislava, Veda ; 2012, s. 76-83.
7

K významovým změnám z pohledu etymologie

Karlíková, Helena, in: Přednášky a besedy ze 46. běhu LŠSS [PřednBLŠSS 46], Brno, MU ; 2013, s. 86-92