Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach onomaziologie lieferte 169 Treffer
1

On functional onomatology

Qian, Jun, in: Journal of Peking University, 1993, s. 46-54
2

A functional onomatology of English. 2., rozš. vyd

Hladký, Josef Brno 1995
3

Ke zkoumání patrocinií v olomoucké arcidiecézi

Kolařík, Josef, in: Studia philologica, 8, 1998, s. 15-20
4

Onomasiologičeskije aspekty semantiki. Sbornik naučnych statej

Volgograd 1993
5

A Functional Onomatology of English. 3., dopln. vyd

Hladký, Josef; Růžička, Milan Brno 1996
6

A Functional Onomatology of English

Hladký, Josef Brno 1994
7

Names and their study

Zgusta, Ladislav, in: Namenforschung, Berlin, de Gruyter ; 1996, s. 1876-1890
8

K vymedzeniu rámca slovotvorby v anglickom jazyku

Štekauer, Pavol, in: Časopis pro moderní filologii, 81, č. 1, 1999, s. 1-10
9

Names in theory and in use. Foreword

Zgusta, Ladislav, in: Proper Names Master Index, Detroit, Omnigraphics ; 1994, s. vii-xii
10

Jak przysłowia modelują świat

Kajfosz, Jan, in: Parémie národů slovanských [1] : Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Ostravě ve dnech 20.-21. 11. 2002 u příležitosti 150. výročí úmrtí F. L. Čelakovského a vydání jeho "Mudrosloví", Ostrava, FF OU ; 2003, s. 87-93.