Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach onomatopoie lieferte 50 Treffer
1

Onomatopoická slovesa ve finštině

Lindroos, Hilkka A., in: Slavica Pragensia, 37, 1995, s. 98-103
2

Makedonské výrazy s významem "plakat"

Karlíková, Helena, in: Makedonsko-češka naučna konferencija, Skopje, Univ. Sv. Kiril i Metodij ; 1998, s. 159-165
3

Zvukomalebné slová vo francúzštine a v slovenčine

Kyselicová, Jana, in: Tlumočení - překlad, 11, č. 55, 2000, s. 16 [1410]
4

Finsko očima a ušima jazykozpytce

Novotná, Renata, in: Čeština doma a ve světě, [1], č. [1], 1993, s. 50-52
5

Conceptualization of onomatopoeia: observations from Czech data

Fidler Ueda, Masako, in: Zeitschrift für Slawistik (Berlin), 51, č. 4, 2006, s. 375-385
6

Czech sound symbolic expressions: semantics of nasality and grammar

Fidler Ueda, Masako, in: Glossos (Durham, NC), 7, 2006, s. 1-20
7

Dictionnaire des onomatopées

Enckell, P.; Rézeau, Pierre Paris 2003
8

Zvukomalba a pragmatika

Novotná, Renata, in: Jazyk a jeho užívání : Sborník k životnímu jubileu profesora Oldřicha Uličného, Praha, FF UK ; 1996, s. 93-102
9

Morphological peculiarity in Japanese onomatopoeia

Kadooka, Ken-Ichi, in: Abstracts : International Conference Bridges and Interfaces: Form, Meaning and Function, Prague, March 12-14, 1998, Praha, UK ; 1998, 18 s.
10

Gramatika a zvukový symbolismus

Fidler Ueda, Masako, in: Slavica Pragensia, 41, 2009, s. 159-166